THERAPEUTISCHE BEGELEIDING

Counseling Existentieel Welzijn & Traumatherapie

WAAROM THERAPIE


Lees meer over waarom en wanneer je best
therapeutische begeleiding opstart.

WIE BEN IK


Je wordt niet zomaar therapeut....

PRAKTIJK & OMGEVING


Mijn praktijk ligt in het rustige en groene Hageland.

SOORT BEGELEIDING


Ik werk vanuit verschillende denk- en therapie kaders.

PRAKTISCH


Hier kan je de de tarieven en de (start)procedure vinden.

CONTACT


Contactgegevens en afspraak maken.


WAAROM THERAPEUTISCHE BEGELEIDING


Het leven geeft ons vele uitdagingen. De meeste uitdagingen leren we zelf te overwinnen, waardoor we er sterker uitkomen.
Sommige uitdagingen zijn te groot om alleen te overwinnen, zoals traumatische gebeurtenissen vroeger of recent (overlijden, ziekte, ongeval, misbruik, mishandeling...) We kunnen dan gebukt verder leven met posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Je gaat overleven in plaats van leven.
De zelfsturing en controle over jezelf, de anderen en bepaalde situaties lijken verloren. De langdurige stress werkt op verschillende manieren door in ons denken, voelen en gedrag. We voelen ons depressief of angstig, we weten geen blijf met verdriet, angst of woede.


Bij Therapeutische Begeleiding kan je terecht met jouw existentiële vragen, stressgerelateerde- en traumatische klachten en angsten.
De moeilijke levensvragen, lastige levenssituaties en ingrijpende ervaringen proberen we samen te begrijpen en aan te pakken. We construeren samen jouw verhaal en kijken naar wat jouw lichamelijke (in)spanningen zijn en welke bewegingen van herstel nodig zijn. Ik werk vanuit het hier en nu, vanuit kracht en verlangen, vanuit levensvisie en het zelf-herstellend vermogen. Door het denken (inzichtgevende en existentiële gesprekken), voelen (lichamelijke gewaarwordingen van gevoelens en emoties) en handelen (impulsen, gedrag en patronen begrijpen) nauw samen te brengen, kan je herstellen vanuit jouw kern. 


Het doel is weer te kunnen ademen, meer energie te voelen, minder fysieke klachten te ervaren, meer voldoening en betekenis in het leven te krijgen, te voelen dat je jezelf weer beter begrijpt en de controle herwint, angsten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen, beter in relatie staat tot de ander...

Kortom: een evenwicht tussen autonomie en verbinding.

Ik respecteer de grenzen die jij aangeeft en hou rekening met de zelfbescherming die nodig is.


VORMEN VAN BEGELEIDINGVerschillende therapeutische kaders worden tijdens de begeleiding geïntegreerd gehanteerd.

Focusing


Focusing, uitgewerkt door Gendlin, is een methode om na te gaan of het klopt wat je voelt of zegt. Het is het toetsen van de woorden aan het innerlijk gevoel. Wanneer je aan deze vorm van introspectie doet blijkt de therapie in het algemeen meer succes te hebben. Wanneer je focust, richt je de aandacht op iets wat voelbaar is midden in het lichaam. Dit gevoel ('felt sense’) is de lichamelijke ervaring van een gebeurtenis of een beleving hiervan. Wanneer het gevoel verwoord kan worden, wordt dit gevoel duidelijker en volgt er een innerlijke bevestiging. Naast opluchting, treedt er ook verandering op in het gevoel (‘experiential felt shift’). Hiermee verandert de beleving of de interpretatie van de gebeurtenis.


MEER INFO
http://www.focussenvlaanderen.be

Embodied
Coaching & Therapie 

Deze aanpak is ontwikkeld door Linda Houben vanuit de Transactionale analyse gecombineerd met lichaamswerk.

Het vertrekt vanuit het idee dat je lichaam alle ervaringen en emoties opneemt en hierdoor wordt beïnvloed. Je lichaam is in staat heel wat te verwerken, te dragen of te genezen. Maar soms is het genoeg, en dan geeft je lichaam het signaal dat er iets fout loopt. Wanneer je niet luistert naar deze boodschappen kunnen blokkades vast komen te zitten die zich kunnen uiten in pijn, ziekte of emoties.
Samen met de therapeut ga je op zoek naar de weggestoken boodschappen en de betekenis hiervan. Je lichaam is altijd in het nu, maar draagt de herinnering van vroeger met zich mee. Hierdoor kan je nu aanpakken wat vroeger is verstoord omdat dit in het lichaam één geheel is.
Door de eerlijkheid van je lichaam ga je snel naar de essentie van het probleem en kan je veranderen vanuit de kern van jouw beleving.


MEER INFO

https://www.lindahoeben.be

Counseling Existentieel Welzijn

Counseling is gebaseerd op de humanistische psychologische stroming van de Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut Carl Rogers.
Het is vorm van van psycho-sociale hulpverlening en geeft inzicht in de oorzaak van problemen en gevoelens.

In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, begeleidt de counselor jou in het verhelderen van je functioneren en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Door de veranderingen in je gevoelens, denkpatronen, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving. Counseling gesprekken zijn erop gericht je te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt.


MEER INFO

https://www.existentieelwelzijn.be/

Hechting/ABFT

Gedurende heel de levensloop gaan mensen hechtingsrelaties aan. Ze bieden veiligheid en warmte, beschermen bij gevaar en moedigen aan om nieuwe horizonten te ontdekken. Maar evengoed zijn er moeilijke of traumatische ervaringen die hechtingsrelaties op de proef kunnen stellen en eventueel aantasten. We nemen moeilijke gedragspatronen mee waardoor relaties moeilijk kunnen lopen.

Het verhaal van hechting in systemisch perspectief is een verhaal van hoop en groeikansen. Zowel kinderen als volwassenen met ernstige hechtingskwetsuren kunnen levenslang uitgroeien tot veilige volwassenen. De hulpverleningsrelatie wordt hierbij beschouwd als een mogelijke correctieve hechtingservaring. De hulpverlener kan samen met de cliënt het onveilige verhaal trachten te herschrijven naar een meer autonoom en veilig verhaal.


MEER INFO

https://www.rapunzelvzw.be/vorming/opleidingen/hechting.php

WIE BEN IK


Vanuit de zoektocht naar de beste hulp voor mezelf, heb ik op mijn 30e besloten om, naast mijn job als fotografe, therapeutische studies te starten.
Gedurende de voorbije 13 jaar heb ik verschillende therapieën en therapeutische opleidingen gevolgd om mijn (vroegkinderlijke) trauma’s, angsten
en mijn recente diepe rouw te boven te komen.
Alle methodieken die ik hanteer tijdens de therapie, heb ik zelf doorstaan en toegepast.

Mijn herstelervaringen en opgebouwde therapeutische kennis inzetten geeft mijn levenspad betekenis.
.

Ik combineer mijn therapeutische begeleiding in mijn privé praktijk met mijn werk als teamcoördinator

in het project 'Positieve Heroriëntering' en 'Open Hart Cirkels' bij Columbus/ De Wissel te Leuven.

https://www.wissel.be/afdelingen/columbus

.

Gevolgde opleidingen/trainingen:


Focusing (De Binnentuin), Counseling Existentieel Welzijn (KU Leuven olv Mia Leijssen), Opleiding Traumabegeleiding (Educatieve academie),
Training Hartcoherentie (Katrien Geeraerts), Positieve Herorïentering, Coaching & Open Hart Cirkel (Re-Member),
Embodied coaching(People on the Move, Linda Houben), Transactionele Analyse (People on the Move, Linda Houben),
Intro Somatic Experience (Peter Levine), Banaba Creatieve Therapie (PXL Hasselt),
Systemische opstellingen (Educatieve academie), Coaching met beelden (Bie Schoeters),
Relaxatietherapie (Centrum Open Mind),  Essentials Traumatherapie (Centrum Open Mind),

Jaaropleiding Systeemtherapeutisch werken met het Hechtingsperspectief (Rapunzel),
in opleiding;
ABFT (Attachment Based Family Therapy) (KU Leuven)PRAKTISCH

U kan tot bij mij in mijn therapeutische praktijk komen.
Bij goed weer kunnen we buiten in de tuin zitten of gaan we wandelen.
Bij slecht weer zitten we bij de kachel met zicht op groen.


Eerst is er een oriëntatie- en kennismakingsgesprek.
Dit met de bedoeling om jouw hulpvraag te beluisteren en samen te kijken of mijn vorm van therapie jou kan helpen.

Het is ook een gesprek waarin we kunnen voelen of er een ‘klik’ is of niet.
Een therapie sessie duurt 1 uur.
Hoe die sessie eruit zien, hangt af van de hulpvraag.


Honorarium: 60 euro per sessie


Je mag cash betalen of per overschrijving.

Van elke sessie kan een betaalbewijs of factuur gemaakt worden.
Tot op heden wordt de therapie bij mij niet terugbetaald door de mutualiteit.

Het is raadzaam dat u uw huisarts, kinesist, osteopaat of andere geneesheer op de hoogte brengt van de therapeutische consultaties.
Dit om een nauwere samenwerking te kunnen aangaan van zodra de fysische klachten opvolging vragen.

PRAKTIJK & OMGEVING 

BTW BE0878.952.335


REK NR BE64 7370 4432 0252

NEEM CONTACT OP